Dzīves Virsotnes Akadēmija ir izaugsmes un pašpilnveides platforma ar mērķi sniegt cilvēkiem transformējošas idejas, lai veicinātu cilvēku veselību, apzinātību un vēlmi tiekties pēc sava augstākā dzīves potenciāla.


Dzīves Virsotne ir katra cilvēka augstākais zenīts! Tas ir ceļš, kas savieno apziņu, prātu un ķermeni. Tas ir ceļš kas neved uz augšu, bet gan uz iekšu - iedziļinoties sevī un izmantojot sava ķermeņa, prāta un apziņas potenciālu.


Kursi, semināri un retrīti ir balstīti uz 21.gadsimta pieeju, holistiski sapludinot mūsdienu zinātni, bioloģiju, transpersonālo psiholoģiju un dabu!