Jānis Brūns

Dzīves Virsotnes Akadēmija vadītājs un veidotājs